ABOUT:

Director and digital artist based in Istanbul who uses a variety of mediums like; graphic design, motion graphics, 3D, digital film and sound design. Working mainly on creative projects for technology, communication, fashion, music and performance arts.

BA degree in Graphic Design and MA degree in Visual Communication Design also written a thesis titled "Cross Modal Usage in Audio-Visual Synchronization for Communication Design".

Mete Yafet has designed visual solutions for global brands, featured in various publications like "idN, Spoon Magazine, Scene360, Ello Underscore" also directed projection mapping events and video projects.

HAKKINDA:

İstanbul tabanlı yönetmen ve dijital sanatçı. Grafik tasarım, hareketli grafikler, 3D, dijital film ve ses tasarımı gibi çeşitli ortamları kullanıyor. Ağırlıklı olarak teknoloji, iletişim, moda, müzik ve performans sanatları alanlarında yaratıcı projeler üretiyor.

Grafik Tasarım lisansı ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisanslarına sahip aynı zamanda "Ses-Görüntü Senkronizasyonunun İletişim Tasarımında Modaliteler Arası Kullanımı" konulu bir tezi var.

Mete Yafet global markalar için görsel çözümler tasarladı, "idN, Spoon Magazine, Scene360, Ello Underscore" çeşitli yayınlarda yer aldı aynı zamanda sahne etkinliklerinde ve video projelerinde yönetmenlik yaptı.

CLIENTS: