ABOUT

Director and multidisciplinary designer based in Istanbul who uses a variety of mediums like; graphic&motion design, 3D design, digital film and music production. Working for creative projects mainly on technology, entertainment, communication, fashion and performance arts.

He has BA degree in Graphic Design and MA in Visual Communication Design. He has written a thesis study titled "Cross Modal Usage in Audio-Visual Synchronization for Communication Design" approved by the council of higher education.

Mete Yafet has designed communication solutions for local&global brands also he has directed commercial videos and visual event projects. As an artist he has been featured in various exhibitions and some publications like; “idN, Spoon, Scene360, Ello&Underscore”.

HAKKINDA

Istanbul tabanlı yönetmen ve multidisipliner tasarımcı. Grafik tasarım, hareketli grafikler, 3D tasarım, dijital film ve ses&müzik prodüksiyonu gibi çeşitli ortamları kullanıyor. Ağırlıklı olarak teknoloji, eğlence, iletişim, moda ve performans sanatları alanları üzerinde yaratıcı projelerde çalışıyor.

Grafik Tasarım lisansı ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisanslarına sahip. Yüksekeğitim kurulu onaylı "Ses-Görüntü Senkronizasyonunun İletişim Tasarımında Modaliteler Arası Kullanımı" isimli bir tez çalışması bulunuyor.

Mete Yafet lokal&global markalar için iletişim çözümleri tasarladı aynı zamanda ticari videolar ve görsel etkinlik projelerinde yönetmenlik yaptı. Sanatçı olarak çeşitli sergilerde ve "idN, Spoon Mag, Scene360, Ello&Underscore" gibi bazı yayınlarda yer aldı.


logos5.png