ABOUT:

Director and digital artist based in Istanbul who uses a variety of mediums like; graphic design, motion graphics, 3D design, digital film and music production. Working for creative projects mainly on technology, entertainment, communication, fashion and performance arts.

He has BA degree in Graphic Design and MA in Visual Communication Design. He has written a thesis study titled "Cross Modal Usage in Audio-Visual Synchronization for Communication Design" approved by the council of higher education.

Mete Yafet has designed communication solutions for global brands, featured in various publications like; “idN, Spoon, Scene360, Myartisreal, Ello&Underscore” also directed video projects and visuals for events.

HAKKINDA:

İstanbul tabanlı yönetmen ve dijital sanatçı. Grafik tasarım, hareketli grafikler, 3D tasarım, dijital film ve ses tasarımı gibi çeşitli ortamları kullanıyor. Ağırlıklı olarak teknoloji, eğlence, iletişim, moda ve performans sanatları alanlarında yaratıcı projelerde çalışıyor.

Grafik Tasarım lisansı ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisanslarına sahip aynı zamanda "Ses-Görüntü Senkronizasyonunun İletişim Tasarımında Modaliteler Arası Kullanımı" konulu bir tezi var.

Mete Yafet global markalar için iletişim çözümleri tasarladı, "idN, Spoon Mag, Scene360, Myartisreal, Ello&Underscore" gibi çeşitli yayınlarda yer aldı aynı zamanda görsel sahne etkinliklerinde ve video projelerinde yönetmenlik yaptı.

CLIENTS: